Eğitim / Öğretim

Bursa Büyük Koleji, öğrencilerine en iyi öğretim olanaklarını sağlamak için tam öğrenme modelini uygulamaktadır. Tam Öğrenme Sisteminde amaç tüm konuları, tüm öğrencilere eksiksiz olarak öğretmektir. Tam Öğrenme Sistemi 4 bölümden oluşmaktadır ve her bir bölüm lisedeki bir sınıfı temsil etmektedir. Tam Öğrenme Sisteminde her bölüm için yıllık çalışma programı düzenlenir ve titizlikle uygulanır. Tam Öğrenme Sisteminde 4 bölüm bitirildiğinde, öğrencimiz hem lise eğitimini hem de üniversite sınavlarına hazırlık eğitimini eksiksiz alır.

Tam Öğrenme Sisteminde bir sınıfta bulunan öğrencilerin, birbirlerine yakın bilgi birikimine, öğrenme hızına ve öğrenme biçimine sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerin bilgi birikimi, öğrenme stilleri ve öğrenme hızları bakımından homojen sınıflarda yer almaları sağlıyoruz.

Eğitim sistemimiz sarmal eğitim modeline göre oluşturulduğu için, öğrencinin kendi sınıfında başarılı olmasında, geçmiş yıllardaki başarısının etkisi çok büyüktür. Bundan dolayı öğrencinin geçmiş yıllardaki eksikleri en kısa zamanda ve en iyi şekilde kapatılacaktır.

Öğrencilerimizin geçmiş yıllardaki eksiklerini kapatabilmek için, dersler başlamadan önce lise gruplarına Seviye tespit testleri uygulayıp, bu derslerle ilgili bilgi birikimlerini ölçüyoruz. Yaptığımız titiz değerlendirme sonucunda öğrencilerimizin eksik oldukları temel konularla ilgili Eylül ayının ilk haftasında başlayan yaz kampı düzenliyoruz. Yaz kampı sayesinde öğrencilerimizin temel konularla ilgili eksikliklerini kapatıyoruz.

Tam Öğrenme Sisteminde, homojen yapıya sahip olan sınıflarda, konunun aktarım biçimi ve hızı sınıfın yapısına göre belirlenir. Amaç dersin aktarımı sırasında olabildiğince yüksek oranda öğrencinin konuyu tam öğrenmesini sağlayabilmektir.

Tam Öğrenme Sisteminde, diğer kolejlerin sisteminden farklıdır. Klasik kolejlerin ve liselerin bir çoğunda konu bitiminde test verilmez, soru bankası kitaplarından ödevlendirmeler yapılmaz. Konu sonlarında test dağıtan liselerde de konulara ait alt konularda test verilmez. Konu tamamen bittikten sonra konuyla ilgili yaprak testler dağıtılır. Bursa Büyük Temel Lisesi’nde “Mikro Hücreleme Sistemi” kullanılmaktadır. Bu sistemde her konu kendi içinde alt konulara ayrılmıştır. Her alt konu bitiminde öğretmenlerimiz öğrencilerine ödev testi dağıtmaktadır. Böylece alt konulara da öğrencimizin öğrenme düzeyini ölçüyoruz.

Eğitim Programları

Eğitim Programımız 2 kategoriye göre sınıflandırılır.
1) Okul + Sınav Ağırlıklı Müfredat Uygulanacak Sınıflar
9. ve 10. sınıflarda yıllık ders dağılımının %80’i okul müfredatına, %20’si ise sınav müfredatına ayrılmıştır.11. sınıflarda yıllık ders dağılımının %50’si okul müfredatına, %50’si ise sınav müfredatına ayrılmıştır.

2) Sınav Ağırlıklı Müfredat Uygulanacak Sınıflar
12. sınıfların tamamında bu kategoriye uygun eğitim programı uygulanır. 12. sınıf müfredatı aynı zamanda LYS müfredatı olduğu için bu kategorideki dersler tamamen sınav müfredatı kapsamında ele alınmıştır. 12. sınıflarda yıllık ders dağılımının %30’u okul müfredatına, %70’i ise sınav müfredatına ayrılmıştır.

Sınıf Standartları
Bursa Büyük Temel Lisesi’nde her öğrenci kendi sınıf düzeyindeki öğrencilerle birlikte eğitim görür ve sınıflar, başarı ve algı düzeyi birbirine yakın öğrencilerden oluşur. Bu amaçla eğitim yılı başında tüm öğrencilere akademik başarı testleri uygulanır. Sınıflar statik olmayıp dönem başında yapılacak 2. sınav sonuçları ve öğretmen gözlemleri ile yeniden yapılandırılır.

Her sınıf düzeyine uygulanacak Akademik Başarı Sınavlarının 2 fonksiyonu vardır.

1) Dönem başı itibariyle öğrencimizin bilgi düzeyini ve sınav performansını ölçmek
2) Kurumda eğitim almaya ilk kez başlayacak öğrencileri başarılarına uygun sınıflara yerleştirmek

Sınıf homojenliklerini oluşturmada sadece referans sınavları ile mesleki ve psikolojik testlerin sonuçlarına bakılmaz, ayrıca rehberlik görüşme kayıtlarına, nakil yoluyla gelen öğrencilerin transkriptlerine, oryantasyon çalışmalarındaki gözlemlere, önceki yıla ait not ve başarı istatistiklerine ve TEOG sınav sonuçlarına da bakılır.